Vedtekter for aksjeselskap

Vedtekter for aksjeselskap

Stiftelsesdokumentet skal inneholde selskapets vedtekter.

Vedtektene skal minst inneholde

  • selskapets foretaksnavn
  • selskapets formål
  • aksjekapitalens størrelse
  • aksjenes pålydende

Hvis selskapet ikke har som formål å gi aksjonærene økonomisk utbytte, skal vedtektene inneholde bestemmelser om hvordan selskapet skal fordele overskudd og formue når selskapet blir oppløst.

Vedtektsendringer

Endringer av selskapets vedtekter krever generalforsamlingsvedtak. For de fleste vedtak er 2/3 flertall blant fremmøtte aksjonærer tilstrekkelig. Vedtektsendringer må meldes til Foretaksregisteret, som etter godkjent saksbehandling vil bekrefte selskapets nye vedtekter.

Se aksjeloven for mer informasjon.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply

Scroll to Top