ARTIKLER

Informasjon om relevante forhold for deg som skal kjøpe eller stifte et aksjeselskap

Aksjonærregisteroppgaven

Aksjonærregisteroppgaven Alle aksje- og allmennaksjeselskap skal levere aksjonærregisteroppgaven. Dette gjelder også selskap som er avviklet i foregående regnskapsår. Opplysninger fra selskapene gir Skatteetaten grunnlag til å produsere og sende ut Aksjeoppgaven (RF-1088) til aksjonærene. Oppgaven skal hjelpe aksjonærene til å levere rett skattemelding. Den danner

Les Mer »

Stiftelsesdokument

Starte et nytt aksjeselskap Stiftelsesdokument For å stifte aksjeselskap(er) må du først opprette et stiftelsesdokument. Før du gjør dette kan det være lurt å tenke gjennom forhold som hvem som skal sitte i selskapet sitt styre og hva skal selskapet hete. Du må også vurdere

Les Mer »

Skattemelding for aksjeselskaper

Skattemeldingen for aksjeselskap med alle skjema/vedlegg skal leveres elektronisk innen 31. mai. All informasjon er tilgjengelig hos Skatteetaten. Hvem skal levere? Skattemelding for aksjeselskap mv. skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser, pensjonsfond, samvirkeforetak og andre upersonlige skattytere. Næringsoppgave Næringsrapport skatt er en leveringsform for

Les Mer »

Vedtekter for aksjeselskap

Vedtekter for aksjeselskap Stiftelsesdokumentet skal inneholde selskapets vedtekter. Vedtektene skal minst inneholde selskapets foretaksnavn selskapets formål aksjekapitalens størrelse aksjenes pålydende Hvis selskapet ikke har som formål å gi aksjonærene økonomisk utbytte, skal vedtektene inneholde bestemmelser om hvordan selskapet skal fordele overskudd og formue når selskapet

Les Mer »

Reelle rettighetshavere

1. Reelle rettighetshavere i kunde som ikke er fysisk person, stiftelse eller utenlandsk juridisk arrangement Reell rettighetshaver er en fysisk person som alene eller sammen med nære familiemedlemmer: Eier mer enn 25 prosent av eierandelene i den juridiske personen eller sammenslutningen; På grunn av innehav

Les Mer »

Politisk Eksponert Person (PEP)

INFORMASJON OM PEP Med politisk eksponert person (PEP) menes fysisk person som innehar eller har innehatt en stilling eller et verv som: statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister medlem av nasjonalforsamling medlem av styrende organ i politisk parti medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning

Les Mer »
No more posts to show
Scroll to Top