VÅRE TJENESTER OG PRISER

Hylleselskap stiftet i 2023

Pris for et hylleselskap stiftet i 2023  er fra NOK 5.900 med tillegg av omkostninger til Foretaksregisteret for stiftelse, vedtektsendringer og aksjekapital på NOK 30.000. Selskapene overdras uten bankkonto og med en gjeld til selskapet tilsvarende aksjekapitalen fratrukket stiftelsesgebyret på NOK 5570.

Andre tjenester – Ta kontakt for pris

Selskaper med høyere aksjekapital

Allmennaksjeselskap

Virtuell adresse

Vi har som mål å være Norges raskeste og billigste leverandør av hylleselskaper. Vi tilbyr selskaper stiftet i 2023. For pris på annet enn standard hylleselskap med kr 30.000 i aksjekapital ta kontakt med oss. 

Vi prøver å holde en stabil lav pris på våre hylleselskaper. Det er vårt mål å alltid være den billigste tilbyderen.

Hylleselskapene overdras uten bankkonto og kjøper overtar en gjeld til selskapet tilsvarende aksjekapitalen som må gjøres opp etter overtagelse.

Avtalte tilleggstjenester faktureres med merverdiavgift (MVA) og faktureres hylleselskapet når du har overtatt dette. Betaling av tilleggstjenester er regulert i aksjekjøpsavtalen.

Hva inngår i prisen for et hylleselskap?

Vi har etablert selskapet og vi setter sammen en dokumentpakke som inneholder alle avtaler og dokumenter som normalt følger med et nystiftet aksjeselskap. Etter din bestilling er godkjent hos oss setter vi opp en aksjekjøpsavtale som må signeres før vi gjennomfører overdragelsen av aksjene i selskapet. Når overdragelsen har funnet sted fyller vi ut samordnet registermelding med avtalte endringer som navn, adresse og styre.

Et hylleselskap er en betegnelse på nystiftet aksjeselskap som er klargjort for virksomhet. Selve stiftelsesprosessen kan ta mange uker avhengig av saksbehandlingstiden i Foretaksregisteret og hos din bankforbindelse.

Selskapet stiftes vanligvis med minimumskravene til aksjekapital og enkle vedtekter. Når selskapet er stiftet har det fått organisasjonsnummer og firmaattest, samt at man kan søke opp selskapet i Foretaksregisteret.

Autorisasjon

Aksjefabrikken AS er en autorisert tilbyder av virksomhetstjenester med rett til å drive virksomhet etter § 26 a i hvitvaskingsloven (lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. av 6. mars 2009). Selskapet er registrert i Finanstilsynets virksomhetsregister.
Scroll to Top