PÅ MINUTTET

NYTT ORG. – AKSJESELSKAP

Aksjefabrikken AS er en selger av hylleselskap. Dette er aksjeselskaper som ikke har hatt drift og overdras uten bankkonto. Kjøper må opprette bankkonto for selskapet. Betaling skjer per faktura når bestilling og kredittvurdering er godkjent. 

Vi har autorisasjon fra Finanstilsynet til å yte virksomhetstjenester.

Du betaler kr. 5.900 +  gebyrer til Foretaksregisteret for stiftelse og navneendring, samt overtar en gjeld tilsvarende aksjekapitalen som må innbetales til selskapet. Gebyrene til Foretaksregisteret er kr. 5570 for stiftelse og kr. 1440 for navneendring. Avtalte tilleggstjenester faktureres med merverdiavgift (MVA).

Vi reserverer et organisasjonsnummer umiddelbart. Reservasjonen er gyldig i 24 timer. Dersom du er grundig i utfyllingen er alt gjennomført på svært kort tid. Vi sender inn alle avtalte endringer på hylleselskapet til Foretaksregisteret.  Se Mer informasjon om hylleselskaper er tilgjengelig i artikler.

Alle avtaler signeres med BankID og du mottar en dokumentsamling når transaksjonen er godkjent. Alle data blir håndtert iht. gjeldende regelverk. 

Spør vår Aksjerobot eller kontakt oss om du har noen spørsmål!

 

Hylleselskap

Hva er et hylleselskap?

Et hylleselskap er en betegnelse på et aksjeselskap som er stiftet og klargjort for virksomhet. Selskapet er registrert i foretaksregisteret og har fått organisasjonsnummer. Foretaksregisteret i Brønnøysund er den offentlige forvaltningsenheten som tildeler organisasjonsnummer ved stiftelse, oppdaterer firmaattester ved vedtektsendringer og styreendringer, kunngjøringer og stiller krav om rapportering mv. for alle selskaper.

Alle endringer i vedtekter etc. i aksjeselskaper (hylleselskap) blir administrert av Foretaksregisteret i Brønnøysund. 

Hvem bruker hylleselskaper?

Et hylleselskap kan benyttes av privatpersoner og næringsdrivende som har behov for et organisasjonsnummer umiddelbart og derfor ikke kan vente på stiftelsesprosessen i foretaksregisteret.

Hvordan kjøpe et hylleselskap?

Du kan kjøpe et hylleselskap av Aksjefabrikken AS. Dette gjør du ved å fylle ut vårt bestillingsskjema.

Du får umiddelbart reservert et organisasjonsnummer. Denne reservasjonen vil vi holde i 24 timer for deg.

Når vi har gått igjennom din bestilling og er godkjent av oss vil vi sende deg en aksjekjøpsavtale som signeres med BankID. Når du har mottatt din versjon av aksjekjøpsavtalen er du formelt eier av selskapet du fikk reservert.

Hylleselskap og bankkonto

Våre hylleselskap selges uten bankkonto og kan overdras i løpet av svært kort tid. Banker og finansinstitusjoner skal alltid kontrollere hvem som eier og/eller kontrollerer en bankkonto. 

Dokumentene du mottar fra oss når du har kjøpt et hylleselskap av Aksjefabrikken AS må benyttes som dokumentasjon overfor din bankforbindelse. En bank vil normalt be om å få aksjekjøpsavtale, aksjebok og vedtekter. Disse dokumentene vil du uten unødvendige forsinkelser når alle avtaler korrekt utfylt og signert.

Nye vedtekter og nytt styre

Umiddelbart etter at aksjekjøpsavtalen er signert vil vi avholde en ekstraordinær generalforsamling som vedtar vedtektsendring og velger nytt styre, samt oppdaterer forretningsadressen. Det må velges minst et styremedlem (styreleder).

En kopi av protokollen fra den ekstraordinære generalforsamlingen inngår i dokumentsamlingen som oversendes etter gjennomføring av overdragelsen.

Både vedtektsendring og styrevalg sendes til Foretaksregisteret i Brønnøysund for godkjenning. Dette skjer ved innsendelse av en samordnet registermelding til Foretaksregisteret. Saksbehandlingen i Foretaksregisteret starter først når samtlige har signert og tar normalt ca. 2-3 uker.

Vedtektsendring

Hylleselskapet får nytt navn og formål basert på informasjonen du gav i din bestilling hos oss. Selskapets nye navn og formål (hva selskapet skal drive med) blir vedtatt i den ekstraordinære generalforsamlingen.

Valg av styre

Den ekstraordinære generalforsamlingen velger et nytt styre basert på din bestilling. Det må velges minst et medlem (styreleder). Samtlige styremedlemmer må signere samordnet registermelding i Altinn (Foretaksregisteret) som nye styremedlemmer i et aksjeselskap.

Betaling for hylleselskapet og tilleggstjenester

Du skal betale avtalt kjøpesum for hylleselskapet. Prisen på aksjene står i aksjekjøpsavtalen og betalingsdetaljene står i vedlegget til aksjekjøpsavtalen. For tilleggstjenestene våre faktureres med merverdiavgift (MVA) og slike tjenester faktureres hylleselskapet. Betaling av aksjer, refusjon av stiftelsesgebyr og betaling for tilleggstjenester er regulert i aksjekjøpsavtalen.

Aksjekapitalen

Hylleselskapene er stiftet med en aksjekapital på NOK 30.000. Denne kapitalen er ikke innbetalt på en konto i selskapet når det selges, men det blir overdratt som en gjeld til kjøper av selskapet. Gjelden som overdras er NOK 24.430. Stiftelsesgebyret til Foretaksregisteret på NOK 5570 skal refunderes til Aksjefabrikken AS i forbindelse med betaling for aksjene. Gjelden på NOK 24.430 må du innbetale til selskapet når du har egen bankkonto. Denne gjelden er regulert i aksjekjøpsavtalen.

Aksjonærregisteroppgave

Hvert år skal aksjonærregisteroppgaven leveres innen 31. januar. I aksjonærregisteroppgaven som du skal levere for hylleselskapet du har kjøpt må du fylle inn informasjon om aksjekapital, vederlag og tidspunkt for overdragelse mv. All informasjon du trenger til dette befinner seg i dokumentsamlingen du mottar fra oss.

Åpningsbalanse og regnskap

Nystiftede hylleselskaper har ikke hatt drift fra stiftelse og det er ikke ført regnskap for selskapet. Selskapet har kun en forpliktelse til Foretaksregisteret (Brønnøysundregistrene), som er gebyret knyttet til stiftelse. Dersom denne fakturaen er betalt av Aksjefabrikken vil det fremkomme fra aksjekjøpsavtalen og være spesifisert. Aksjefabrikken AS tilbyr også eldre selskaper, som er stiftet i foregående år. 

Aksjefabrikken AS – autorisert tilbyder

Aksjefabrikken AS er autorisert tilbyder av virksomhetstjenester og er registrert i virksomhetsregisteret til Finanstilsynet med rett å drive virksomhet etter § 26 a i hvitvaskingsloven (lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. av 6. mars 2009). Aksjeselskapene/hylleselskapene våre er etablert for videresalg.

Har du andre behov?

Vi kan bistå autoriserte regnskapsfører, advokater og prosjektmeglere som trenger hurtig tilgang til nystiftede aksjeselskaper (hylleselskap) på vegne av klienter. Ta kontakt

Mer om oss

Vårt mål er å være markedets billigste tilbyder av hylleselskap og levere kvalitet.

Aksjefabrikken AS er spesialisert på stiftelse og videresalg av aksjeselskaper, samt andre tjenester som er naturlig i forbindelse med dette.

Et hylleselskap eller nystiftet aksjeselskap brukes til mye mer enn å starte ny virksomhet. Når man reorganiserer selskaper (fisjoner, fusjoner el.) eller kjøp av næringseiendom er det gjerne behov for aksjeselskaper og tiden kan være kritisk. Vår initiativtagere har benyttet tomme selskaper eller etablert dette for kunder som forretningsfører, regnskapsfører og tilretteleggere de siste 20 årene.

"Enkelt, kjapt og billig!"

Vårt mål er å levere kjapt med kvalitet i alle ledd til en svært konkurransedyktig pris!
Bjørn H. Larsen
Styreleder

Vårt team

Marielle Løvås

Daglig leder

Marielle Løvås er daglig leder. Hun har lang erfaring fra bank, forsikring og konsulentvirksomhet.

Bjørn H. Larsen

Styreleder i Aksjefabrikken AS

Bjørn Harald er advokat og bosatt i Narvik, hvor han driver eget advokatfirma.

Trond C. Husjord

Styremedlem i Aksjefabrikken AS

Trond har mastergrad i finans og mer enn 40 års erfaring fra shipping og finans.

Scroll to Top