Stiftelsesdokument

Starte et nytt aksjeselskap

Stiftelsesdokument

For å stifte aksjeselskap(er) må du først opprette et stiftelsesdokument. Før du gjør dette kan det være lurt å tenke gjennom forhold som hvem som skal sitte i selskapet sitt styre og hva skal selskapet hete. Du må også vurdere om selskapet har behov for revisor og hvem dette eventuelt skal være.

Styre og navn til aksjeselskapet

Et aksjeselskap må ha et styre som består av minst ett medlem. Valg av styre skal gå frem av stiftelsesdokumentet. Stifterne må også ta stilling til hva selskapet skal hete.

Trenger selskapet revisor?

Om selskapet velger å ha en revisor må dette gå fram av stiftelsesdokumentet. Enkelte aksjeselskap kan velge at selskapet sitt årsregnskap ikke skal revideres, hvis en del kriterier er oppfylt. Du må levere årsregnskap uavhengig om selskapet har oppnevnt revisor eller ikke.

Elektronisk stiftelsesdokument

Nå er du klar til å stifte aksjeselskapet. Den enkleste og billigste måten å gjøre dette i det elektroniske stiftelsesdokument til Brønnøysund registrene.

For å stifte aksjeselskap må stifterne opprette et stiftelsesdokument. Stifterne er de som starter opp selskapet og som skal eie selskapet (aksjene). Stifterne kan være en eller flere fysiske (mennesker) eller juridiske (andre selskaper) personer.

Bruker du det elektronisk stiftelsesdokument, vil du få hjelp til utfyllingen underveis, og opplysninger blir kontrollert mot de regelverkene som gjelder. Dette er en trygg og god måte å stifte et selskap på-

Når skjemaet er ferdig utfylt, må alle som har aksjer i selskapet signere stiftelsesdokumentet elektronisk. Foretaksregisteret sender melding om dette til alle som skal signere. Meldingen som skal signeres finner du i innboksen i Altinn.

Register selskapet

Etter at alle har signert, vil du få det ferdige stiftelsesdokumentet i innboksen din i Altinn. Da følger det også med vedtekter for selskapet, som er satt opp på grunnlag av det du har fylt ut i skjemaet.

For å registrere selskapet må du velge «Gå til registrering i Foretaksregisteret». Disse dokumentene vil du behov for når du skal åpne bankkonto for å innbetale aksjeinnskuddet.

Hylleselskaper er nystiftet

Aksjefabrikken AS tilbyr nystiftede aksjeselskaper til bedrifter og privatpersoner, som kan kjøpes her. Stiftelsesdokumentet vil bli sendt til deg som en del av dokumentpakken vi sender ut når du har kjøpt et hylleselskap.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply

Scroll to Top