Informasjon om kjøper

Vi har behov for å stille noen spørsmål.  Blant annet om du defineres som en politisk eksponert person (PEP). En politisk eksponert person (PEP) er en fysisk person som er i, eller har hatt et høytstående offentlig verv eller stilling. Nære familiemedlemmer eller fremtredende medarbeidere (og forretningsforbindelser) til PEP regnes også som politisk eksponert person. Dersom du er usikker på hva dette innebærer kan du kontakte Aksjefabrikken AS. Mer informasjon finner du også her..

Informasjonen du gir vil bli behandlet konfidensielt av oss og iht. norsk lov.

Click here to load this Caspio Online Database.
Scroll to Top