Aksjonærregisteroppgaven

Aksjonærregisteroppgaven

Alle aksje- og allmennaksjeselskap skal levere aksjonærregisteroppgaven. Dette gjelder også selskap som er avviklet i foregående regnskapsår.

Opplysninger fra selskapene gir Skatteetaten grunnlag til å produsere og sende ut Aksjeoppgaven (RF-1088) til aksjonærene. Oppgaven skal hjelpe aksjonærene til å levere rett skattemelding. Den danner også grunnlag for forhåndsutfylling av skattepliktige beløp i skattemeldingen.

Innleveringsfrist i Altinn er 31. januar hvert år

Du kan sende inn oppgaven så mange ganger du vil. Det vil alltid være den siste innsendte oppgave som vil være den gjeldende oppgaven.

Konsekvenser av å ikke levere

skatteetaten har besluttet å ilegge selskap som ikke leverer innen fristen en daglig løpende tvangsmulkt frem til oppgaven blir levert. Mulkten vil utgjøre 1 rettsgebyr per dag (kr 1172 per 01.11.2020). Samlet tvangsmulkt kan ikke overstige 50 rettsgebyr (kr 58 600).

Per desember 2020 er tvangsmulkt midlertidig stoppet som en del av tiltakspakkene i forbindelse med korona-situasjonen. Følg med på skatteetaten.no for mer informasjon.

Hvilke skjemaer skal leveres?

Aksjonærregisteroppgaven består av ett hovedskjema, RF-1086, som inneholder selskapsopplysninger, og ett vedleggsskjema (også kalt underskjema) RF-1086U, som inneholder aksjonæropplysninger. Det skal være ett vedleggsskjema per aksjonær.

Vedleggsskjema finner du som en arkfane. For å legge til et vedleggsskjema, går du inn på fanen ”Oversikt – skjema og vedlegg” og trykker på knappen ”Legg til”. AR-oppgaven forhåndsutfyller aksjonærer som er identifisert fra 2019-innleveringen.

Skatteetaten gir støtte og råd til utfylling på telefon +47 800 80 000.

Hylleselskaper og aksjonærregisteroppgave

Aksjefabrikken AS selger nystiftede aksjeselskaper eller hylleselskaper. Vi er aksjonær i selskapene frem til de selges. Det er den nye eieren(e) av hylleselskapet som må levere aksjonærregisteroppgaven for selskapet.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply

Scroll to Top